Co to są druki akcydensowe

Słysząc nazwę druki akcydensowe, często zadajemy sobie pytanie co to takiego? Spróbujemy zatem udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie.

Akcydensem nazywamy wszystko to co nie stanowi produkcji dziełowej, gazetowej i czasopismowej.

Nazwa akcydens (accidens) oznacza przypadkowy, zdarzający się.

Jak dzielimy akcydensy?

Akcydensy możemy umownie podzielić na pięć grup.

  • informacyjne
  • manipulacyjne
  • opakowaniowe
  • przemysłowe
  • wydawnicze

Akcydensy informacyjne – przekazują szerokiemu ogółowi informacje w postaci afiszy, zawiadomień, plakatów reklamowych, ulotek, cenników, prospektów, programów teatralnych i kinowych. Zbliżeniem do akcydensów informacyjnych są okładki, obwoluty, kalendarze, zaproszenia, bilety wizytowe, klepsydry.

Akcydensy manipulacyjne – obejmują wszelkiego rodzaju druki potrzebne w działalności produkcyjnej, handlowej, statystycznej i administracyjnej. Są to tabele formularzowe, formularze, ankiety, kwestionariusze, papiery wartościowe, świadectwa, dyplomy, blankiety firmowe, rachunki, koperty, specyfikacje, legitymacje, znaczki pocztowe.

Akcydensy opakowaniowe – obejmują opakowania, etykiety, banderole, metki, obwoluty.

Akcydensy przemysłowe – uwzględniają prospekty przemysłowe, kalkomanię

Akcydensy wydawnicze – są to nuty i mapy