Co to są druki akcydensowe

5/5 - (1 ocena)

Słysząc nazwę druki akcydensowe, często zadajemy sobie pytanie co to takiego? Spróbujemy zatem udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie.

Akcydensem nazywamy wszystko to co nie stanowi produkcji dziełowej, gazetowej i czasopismowej.

Nazwa akcydens (accidens) oznacza przypadkowy, zdarzający się.

Jak dzielimy akcydensy?

Akcydensy możemy umownie podzielić na pięć grup.

  • informacyjne
  • manipulacyjne
  • opakowaniowe
  • przemysłowe
  • wydawnicze

Akcydensy informacyjne – przekazują szerokiemu ogółowi informacje w postaci afiszy, zawiadomień, plakatów reklamowych, ulotek, cenników, prospektów, programów teatralnych i kinowych. Zbliżeniem do akcydensów informacyjnych są okładki, obwoluty, kalendarze, zaproszenia, bilety wizytowe, klepsydry.

Akcydensy manipulacyjne – obejmują wszelkiego rodzaju druki potrzebne w działalności produkcyjnej, handlowej, statystycznej i administracyjnej. Są to tabele formularzowe, formularze, ankiety, kwestionariusze, papiery wartościowe, świadectwa, dyplomy, blankiety firmowe, rachunki, koperty, specyfikacje, legitymacje, znaczki pocztowe.

Akcydensy opakowaniowe – obejmują opakowania, etykiety, banderole, metki, obwoluty.

Akcydensy przemysłowe – uwzględniają prospekty przemysłowe, kalkomanię

Akcydensy wydawnicze – są to nuty i mapy